Verwerkte gegevens

Waterhandjes maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht.

Waterhandjes verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt: uw voor- en achternaam, uw mailadres en uw (mobiele) telefoonnummer. Hiervan is sprake als u een profiel aanmaakt op deze website om gebruik te maken van ons platform en om je de overeengekomen diensten te leveren.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Waterhandjes gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan Waterhandjes verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

  • Om gebruik te maken van ons platform en om je de overeengekomen diensen te leveren.
  • Om je per e-mail te informeren over opdrachten die mogelijk interessant voor je zijn.
  • Om te tonen aan de (eind)opdrachtgever als sollicitatie op die opdracht. Indien de opdrachtgever optreedt als intermediair, geef je toestemming aan de intermediair om jouw gegevens eenmalig te delen met de eindopdrachtgever ter zake van alleen die opdracht.
  • Om - als jouw profiel matcht op een opdracht - opdrachtgevers over jou als evt. kandidaat te informeren.
  • Om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Waterhandjes of derden.
  • Om te delen met aan Waterhandjes gelieerde bedrijven.
  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.