Referenties

                                       

 Een aantal studenten en opdrachtgevers vertelt over hun ervaringen met Waterhandjes.

Jantine van der Meij

Water Alliance

'De vier studenten hebben bergen werk verzet en kwamen met goede ideeën voor weergave van de data op de landkaart. Het was een prettige samenwerking waarbij de studenten al vrij snel zelfstandig de opdracht op hebben gepakt. Waterhandjes zorgde goed voor de kennisborging.'

Carleen Mesters

Stroom en onderstroom 

(Adviesbureau)

De ‘waterhandjesfamilie’ heeft ons ondersteund in het traject ‘ Kennis in de Regio x Klimaatbestendige stad’, tijdens 7 bovenregionale bijeenkomsten.  In iedere bijeenkomst ondersteunden waterhandjes onze workshop- en sessieleiders: ze dachten mee over interactieve werkvormen, faciliteerden bij de workshops/sessies zelf, en maakten een kort verslag na iedere workshop.

De samenwerking was top: Waterhandjes waren 1) enthousiast en betrokken, 2) namen ons werk uit handen, en 3) last but not least: wij vonden het fijn om bij te dragen aan de kennis en praktijkervaring van deze jonge professionals.

Kyke van der Brugge

Student International Land and Watermanagement, Wageningen University

''Waterhandjes is voor mij de ideale bijbaan voor tijdens mijn studententijd! Door de flexibiliteit en verscheidenheid van de projecten kan ik makkelijk mijn eigen uren invullen wat heel goed van pas komt tijdens het chaotische studentenleven. Daarnaast kom je op een laagdrempelige manier in aanraking met het werkveld waar ik, met de projecten die ik tot nu toe heb gedaan, veel van heb geleerd.

Kortom, Waterhandjes is de perfecte brug van studeren naar werken!'

Lars Reerink

Student Land- en Watermanagement,

Hogeschool Van Hall Larenstein

'Waterhandjes is voor mij het bedrijf geweest waarnaar ik gedurende mijn studie naar gezocht heb, maar niet kon vinden. Werkzaamheden verrichten in het werkveld waarvoor ik studeer.

Via Waterhandjes heb ik aan toffe projecten mogen meewerken aan variërende onderwerpen. Hierbij heb ik mijzelf en kennis kunnen toepassen en ontwikkelen waardoor ik straks met een “splash forward” aan mijn carrière kan beginnen.'

Valerie Boschloo

Student

"Sinds begin dit jaar ben ik actief bij Waterhandjes, een super fijne organisatie die de mogelijkheid biedt om theorie uit mijn studie in praktijk te brengen. Mijn leukste opdracht deed ik bij de BEL-combinatie voor gemeente Laren. Daarbij ontwikkelde ik mijn skills in QGIS en kennis over afkoppeling van regenwater. Ik ben erg positief over Waterhandjes! De organisatie denkt goed mee over mogelijke matches tussen opdrachtgever en student. Als Waterhandje heb ik veel interessante gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen de watersector, heb ik actuele vraagstukken gezien en vind ik het bovendien erg fijn om zoveel vrijheid te hebben over de invulling van het werk. "

Gerrit Keizer

Gemeente Raalte

'Als gemeente hebben we heel veel data die op een goede manier moet worden ontsloten. Hierbij is sommige data verouderd of voldoet niet meer. Via een ander project kwamen we in aanraking met Waterhandjes. Momenteel laten we een tweetal studenten de database van de huisaansluitingen scannen of deze nog voldoen aan de tegenwoordig gestelde eisen. Momenteel zijn ze nog bezig, maar het ziet er veelbelovend uit!'