Projecten

We werken voornamelijk voor overheden en adviesbureaus op het snijvlak van water, klimaat en energie. Hieronder een greep uit recente projecten.

Mini-Hackathon

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Project:
Een mini-hackathon gericht op de bestrijding van kroos in stedelijk water.

Uitdaging:
Een duurzame manier van hergerbuik vinden voor kroos.

Succes:
Na een dag informatie verzamelen en brainstormen volgde een rapport met een verduidelijkende factsheet.

 

 

 

Factsheets Waterkeringen

Waterschap Limburg

Project:
Opstellen factsheets van de primaire waterkeringen.

Uitdaging:
Ter voorbereiding op het hoogwaterseizoen stellen de Waterhandjes factsheets op van alle waterkeringen. Zo heeft Waterschap Limburg tijdens een calamiteit de basisgegevens van een waterkering snel paraat.

Succes:
Tussen mei en augustus wordt er door een groep van 7 waterhandjes ca 45 factsheets gemaakt en gepresenteert.

 

 

Meten Waterstanden

Waterschap Limburg

Project:
Waterhandjes zijn een week lang door Limburg gaan rijden na het hoogwater van 2021. Op zoveel mogelijk locaties hebben zij de maximale waterstanden vastgesteld aan de hand van zichtbare kenmerken in het veld.

Uitdaging:
Veel locaties waren slecht toegankelijk.

Succes:
Het waterschap heeft een goed beeld van de maximale waterstanden in een deel van het stroomgebied gekregen.

 

 

Monitoren aquatische ecologie

Dutch Water Tech

Project:

Uitvoeren van veldwerk en literatuuronderzoek van drijvende eilanden.

Uitdaging:
Door middel van film en foto’s monitoren Waterhandjes de aquatische biodiversiteit van drijvende eilanden in Nieuwegein.

Succes:
Met de monitoring wordt een goed beeld van de aangroei gedurende een jaar verkregen.

 

 

 

Innovatielandschap

NWP / Water alliance

Project:

Het Nederlandse innovatielandschap watertechnologie en Deltatechnologie in beeld brengen.

Uitdaging:
Het landschap zo weergeven dat (inter)nationale ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden weten waar ze ondersteuning voor hun innovatie kunnen krijgen.

Succes:
Een database en infographic ontwikkelt met een geografisch overzicht van financiers, onderzoekslokaties, ondersteuning per innovatie fase (TPR) en ondernemers.

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/innolandscape/

 

 

 

 

Rioolnet van de toekomst

RIONED en vereniging Waterforce

Project:
Challenge riool van de toekomst.

Uitdaging:
Heldere visie voor de toekomst van de riolering neerzetten in samenwerking met professionals. Een onderzoek naar ontwikkelingen en gevolgen.

Succes:
Een animatie ontwikkeld die de hoofdprijs van 1000 euro voor de prijsvraag van RIONED heeft opgeleverd.

 

Bekijk de animatie hier

 

Netwerk event Samen Blauwgroen

STOWA

Project:

Ondersteuning bij de netwerkbijeenkomst Samen Blauwgroen.

Uitdaging:
Voorbereiding, organisatie en vastlegging van 7 verschillende themasessies over een leefbaar Noorderkwartier.

Succes:
Vlot verlopen en productieve themasessies. In een plenaire terugkoppeling presenteerde de 7 Waterhandjes hun bevindingen op het grote podium aan de zaal.

 

 

Technische ondersteuning webinars

STOWA

Project:
Inrichting en begeleiding online bijeenkomsten / webinars.

Uitdaging:
Aan het begin v/d corona crisis moesten organisaties snel overschakelen op online werkvormen. De kennis en technische vaardigheden hiertoe ontbraken soms. Waterhandjes werden bijgeschakeld voor de organisatie, inrichting en begeleiding van webinars en bijeenkomsten in oa. Teams.

Succes:
Door de begeleiding en technische moderaatjes van Waterhandjes kon STOWA effectief blijven werken tijdens de pandemie.

 

Afkoppelen regenwater

Verschillende gemeenten

Project:

Ondersteuning bij afkoppelprojecten.

Uitdaging:
Vanuit duurzaamheidsoogpunt zijn gemeenten bezig met het afkoppelen van regenwater in wijken. Door het afkoppelen van regenpijpen wordt het riool ontlast tijdens de piekafvoer na hevige regenbuien.

Uitdaging:

Gemeentes zijn zoekende in hoe ze het beste inwoners kunnen stimuleren om hun regenpijpen af te gaan koppelen. Waterhandjes ondersteunen ter plaatse, aan de deur of in de tuin. Soms worden Waterhandjes ingezet om enquetes af te nemen, en in gesprek te gaan met bewoners. Soms worden Waterhandjes praktisch ingezet om bewoners te helpen bij het afzagen van de regenpijpenen. Ook hebben Waterhandjes voor bijvoorbeeld de gemeente Zeist onderzoek gedaan, en advies uitgebracht over de afkoppelkansen.

Succes:
Waterhandjes hebben al in diverse gemeenten bijgedragen aan het afkoppelen van regenwater.

 

 

 

Riooldata up to date en in GIS

Verschillende gemeenten, oa. Sliedrecht

Project:
Inspectiegegevens riolering structureren in excel en visualiseren in GIS.

Uitdaging:
Grote bestanden data verwerken, fouten detecteren, opschonen, en vervolgens de database visualiseren in GIS.

Succes:

In verschillende gemeenten (Sliedrecht, Krimpenerwaard, Waterschap de Dommel, Gemeente raalte) zijn soortgelijke projecten uitgewerkt. Waterhandjes helpen bij het nalopen van bestanden, het organiseren van data in de juiste software, fouten detectie en visualisatie en communicatie. Zo krijgen gemeenten hun 'riobase' (riooldatabase) weer op orde.

In totaal zijn meer dan 20.000 bestanden nagelopen en zijn alle fouten en ontbrekende gegevens doorgegeven. Vervolg is het aanvullen van de database.