Diensten

Onze studenten worden bij waterschappen, gemeenten en adviesbureaus voor diverse diensten ingezet. Denk daarbij aan projectondersteuning, databeheer & GIS, veldwerk, visualisatie & communicatie en beleidsonderzoek.

Projectsupport

Handjes die bijeenkomsten organiseren en verslag leggen of voor een project quick-scans uitvoeren.

Veldwerk

Handjes bij veldonderzoek zoals uitzoeken maximale waterstanden en monitoren van aquatische ecologie.

Visualisatie & Communicatie

Handjes bij communicatie en het betrekken van uw doelgroep via social media of uitvoeren van telefonische enquetes.

 

Databeheer en GIS

Handjes bij het verzamelen en het op orde brengen van uw gegevens of opzetten van modelstudies.

Beleidsonderzoek

Handjes bij het opstellen van dossiers of uitvoeren van brainstormsessies